przedszkole

***  Rozliczenie finansowe   Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019.

***  Notatka ze spotkania z Rodzicami   z dnia 4 lipca 2019r.

***  Protokół nr 1/2018/2019   z posiedzenia Rady Rodziców Publicznego  

       Samorządowego Przedszkola w Sypniewie z dnia 26 września 2018r.

***  Preliminarz finansowy   na rok szkolny 2018/2019 Rady Rodziców Publicznego

      Samorządowego Przedszkola w Sypniewie.

***  Plan pracy Rady Rodziców   Publicznego Samorządowego Przedszkola

      w Sypniewie w roku szkolnym 2018/2019.

***  Uchwała nr1/2018/2019   Rady Rodziców Publicznego Samorządowego

       Przedszkola w Sypniewie z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyborów Zarządu

       Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

******************************************************************************************

R O K    S Z K O L N Y   2018/2019

******************************************************************************************

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz