szkoła podstawowa

***   Notatka ze spotkania z Rodzicami    z dnia 3 lipca 2019r.

***  Rozliczenie finansowe    Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019.

***   Notatka ze spotkania z Rodzicami    z dnia 27 maja 2019r.

*** Notatka ze spotkania z Rodzicami    z dnia 24 maja 2019r.

***  Notatka ze spotkania z Rodzicami    z dnia 14 maja 2019r.

***  Protokół nr 3/2018/2019   z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  

       im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie z dnia 22 stycznia 2019r.

***  Protokół nr 2/2018/2019   z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  

       im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie z dnia 18 października 2018r.

***   Protokół nr  1/2018/2019   z Posiedzenia Rady Rodziców

        oraz Uchwała nr1/2018/2019.

***  Preliminarz finansowy   na rok szkolny 2018/2019 Rady Rodziców 

       Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie.

***   Plan współpracy z rodzicami   Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego

       w Sypniewie na rok szkolny 2018/2019.

***   Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wł.Broniewskiego w Sypniewie.

**************************************************************************************

R O K    S Z K O L N Y   2018/2019

**************************************************************************************

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz