Ważne informacje

***************************************************************

WAŻNE INFORMACJE:

1.        Dyrektor ZPO w Sypniewie przyjmuje interesantów:

           wtorek   w godz. 10.30 -14.00

           W sprawie skarg i wniosków:

           czwartek  w godz. 13.45 - 15.00

2.        Sprawy rodziców załatwiane są w wyznaczonych przez dyrektora dniach                        i godzinach, a także w czasie wywiadówek.                                                            3.        Informacja o godzinach przyjęć rodziców zamieszczona jest na tablicy                           ogłoszeń dla rodziców i uczniów, a także przy wejściu do sekretariatu szkoły.      4.        Sekretariat przyjmuje interesantów w dniach pracy szkoły (wyłączając wtorki)               w godzinach 7.30 – 15.30.

5.        Wtorek - dzień wewnętrzny - sekretariat nieczynny.

6.       Wpłat należy dokonywać w dniach pracy sekretariatu w godz. 8.00-9.00 lub                  12.30-14.30.

 

 
Skargi i wnioski składać można:
1.   drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres:                                              Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie,                                                                          ul. Broniewskiego 2a,         06-216 Sypniewo
2.   telefonicznie lub faksem na numer (29) 7177886
3.   pocztą elektroniczną na adres : psp-sypniewo@tlen.pl
4.   osobiście.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz