Ważne informacje

*************************************************************

12 listopada 2018 r (poniedziałek)

jest dniem wolnym

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku
z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy
o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek, 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych i wychowawczych pozwoli na spędzenie czasu wśród najbliższych, w gronie rodzinnym, by w radosnej, patriotycznej atmosferze godnie świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

***************************************************************

WAŻNE INFORMACJE:

1.        Dyrektor ZPO w Sypniewie przyjmuje interesantów:

           wtorek   w godz. 10.30 -14.00

           W sprawie skarg i wniosków:

           czwartek  w godz. 13.45 - 15.00

2.        Sprawy rodziców załatwiane są w wyznaczonych przez dyrektora dniach                        i godzinach, a także w czasie wywiadówek.                                                            3.        Informacja o godzinach przyjęć rodziców zamieszczona jest na tablicy                           ogłoszeń dla rodziców i uczniów, a także przy wejściu do sekretariatu szkoły.      4.        Sekretariat przyjmuje interesantów w dniach pracy szkoły (wyłączając wtorki)               w godzinach 7.30 – 15.30.

5.        Wtorek - dzień wewnętrzny - sekretariat nieczynny.

6.       Wpłat należy dokonywać w dniach pracy sekretariatu w godz. 8.00-9.00 lub                  12.30-14.30.

 

 
Skargi i wnioski składać można:
1.   drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres:                                              Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie,                                                                          ul. Broniewskiego 2a,         06-216 Sypniewo
2.   telefonicznie lub faksem na numer (29) 7177886
3.   pocztą elektroniczną na adres : psp-sypniewo@tlen.pl
4.   osobiście.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz