Biblioteka

********************************************

21. 09. 2018

NARODOWE CZYTANIE

21 września po raz pierwszy nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.
W tym roku czytaliśmy powieść Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. Pani dyrektor Monika Dębińska powitała zaproszonych gości-  emerytowanych nauczycieli: panią Danutę Gutowską  byłą dyr. szkoły w Sypniewie,  Zenobię Olkowską i Hannę Chojnowską, nauczycieli oraz zebranych uczniów kl. VII, VII
 i III G. Fragmentów „Przedwiośnia” w ciszy i skupieniu wysłucha młodzież w interpretacji gości. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Uczniowie otrzymali słodki poczęstunek. W imieniu uczniów paniom podziękowały z kl. VII Maja Żbikowska i Aleksandra Napiórkowska z kl. VIII.

Tekst: Z.N.

   

   

   

*******************************************

15. 05. 2018

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

W celu rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz rozbudzania twórczej inwencji, estetyki i kreatywności wśród uczniów panie z biblioteki szkolnej: Zofia Niedzielak i Agnieszka Lewandowska zorganizowały Konkurs Plastyczny pod hasłem „Mój ulubiony bohater literacki”. Pracę należało wykonać dowolną techniką w formacie A3 do dnia 15.05.2018r. Komisja konkursowa w składzie: p. Mirosława Chrzanowska, p. Agnieszka Lewandowska i p. Z. Niedzielak wytypowała zwycięzców:
 
Miejsce I – Mateusz Golon kl. VII
Miejsce II – Jakub Kiliański kl. IVA
Miejsce III – Aneta Karpińska kl. VI
 
Wyróżnienia:
Adam Beczak kl. VII
Patrycja Golon kl. IVA
Marcin Karpiński kl. IVA
Weronika Kochanowicz kl. VI
Jan Witkowski kl. V
Gabiela Żbikowska kl. IVA
 
Serdecznie gratulujemy!
Tekst: A.L.
 

*********************************************

06. 04. 2018

SZKOLNY KONKURS                             „MISTRZ PIĘKNEGO                                                  CZYTANIA”
 

W dniu 06 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs, który miał na celu wyłonienie Mistrza Pięknego Czytania. O jego tytuł ubiegało się 20 uczestników         z kl. I szkoły podstawowej – III gimnazjum. Organizatorem konkursu były panie ze szkolnej biblioteki: Agnieszka Lewandowska i Zofia Niedzielak.
Najpierw każdy uczestnik konkursu musiał się przedstawić, a następnie, po krótkim przygotowaniu, przeczytać wylosowany fragment prozy. Uczniów oceniało jury w składzie: p. Jagoda Piętka – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, p. Bogusława Batogowska – dyrektor GOK-u oraz p. Marzena Łasiewicka – szkolna pedagog.  Kryteria oceny były następujące: płynność czytania, bezbłędność, wyrazistość oraz interpretacja tekstu. Na twarzach kilku młodszych uczestników konkursu widać było napięcie i strach przed publicznym wystąpieniem, tym niemniej wszyscy sprostali zadaniu.
Kto zatem w szkole czyta najlepiej? Oto wyniki konkursu:
 
KL. I – III SP:
OLIWIA OLKOWSKA – MISTRZ
KLAUDIA MILEWSKA – WYRÓŻNIENIE
 
KL. IV – VI SP:
WIKTORIA WNUK – MISTRZ
MAJA KRASZEWSKA – WYRÓŻNIENIE
 
KL. VII SP – III GIMNAZJUM:
GRZEGORZ ŻULCZYK – MISTRZ
ALEKSANDRA SOBIESKA – WYRÓŻNIENIE
 
Serdecznie gratulujemy!
Tekst: A.L.
   
   
   

********************************************

15. 02. 2018r.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY                                                   O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Dnia 15.02.2018r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Władysława Broniewskiego. Przebiegał z podziałem na dwie kategorie wiekowe: klasy II-IV i V-VII. Wiedza uczestników konkursu była sprawdzana w formie pisemnego testu  (odpowiedzi zamknięte i otwarte o krótkiej treści). Przystąpiło do niego trzynastu uczniów z klas III-IV oraz szesnastu - z klas V-VII.
 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
 
W kategorii wiekowej klasy II-IV:
 
I miejsce – Agata Siemińska kl. IVA
II miejsce – Julia Choromańska kl. IVB
III miejsce – Patrycja Beczak kl. IV B
 
 Na wyróżnienie zasługuje też wiedza o naszym patronie, jaką posiada Stanisław Głażewski z kl. IVB oraz Marcelina Napiórkowska z kl. III.
 
Ponadto udział w konkursie wzięli: Patrycja Golon, Wiktoria Wnuk, Patrycja Nożewska, Magdalena Borkowska, Oliwia Wnuk, Lena Grabowska, Bartosz Żebrowski, Julia Mikołajczyk.
 
W kategorii wiekowej klasy V-VII:
 
I miejsce – Aleksandra Napiórkowska kl. VII
II miejsce – Patryk Milewski kl. VI
III miejsce – Zuzanna Chełchowska kl. VI
 
Ponadto wyróżniono dwoje uczniów z kl. VI: Adriana Olkowskiego oraz Julię Breńską.
 
Udział w konkursie wzięli również: Maja Żbikowska, Mateusz Golon, Angelika Sypniewska, Weronika Cyranowicz, Aleksandra Perzanowska, Kacper Tuszyński, Paulina Nożewska, Mateusz Dębek, Aleksandra Sobieska, Szymon Kamiński, Adam Beczak.
 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy – nagrody książkowe ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską oraz cząstkową ocenę celującą z języka polskiego. Gratulujemy osiągniętych sukcesów!
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której weszły panie: Agnieszka Lewandowska i Wiesława Koterwas.
Tekst: A.L.
   

********************************************

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI

WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

 

 

I. Cele konkursu:

1. Przybliżenie sylwetki Wł. Broniewskiego.

2. Popularyzacja twórczości Patrona Szkoły.
3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
4. Utrwalenie nawyku obcowania z literaturą.
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
6. Kształtowanie poszanowania dla dorobku polskiej kultury.
7. Zachęcenie do współzawodnictwa i samodzielnego wyszukiwania informacji.
 
II. Termin konkursu: 15.02.2018r. (czwartek).
 
III. Zasady uczestnictwa i organizacji konkursu:
 
1. Uczestnikami konkursu są chętni uczniowie z klas II-VII Szkoły Podstawowej im.      Władysława Broniewskiego w Sypniewie.
2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja, w skład której wchodzą: pani Agnieszka Lewandowska i pani Wiesława Koterwas.
3. Uczniowie biorący udział w konkursie są zobowiązani do zapoznania się z życiorysem Władysława Broniewskiego oraz jego twórczością. Po materiały z zalecaną literaturą należy zgłosić się do pani Agnieszki Lewandowskiej.
4. Wiedza uczestników konkursu będzie sprawdzana w formie pisemnego testu            (odpowiedzi zamknięte i otwarte o krótkiej treści).
5. W przypadku remisu uczestnicy będą odpowiadać ustnie na pytania dodatkowe.
6. Konkurs będzie przebiegał z podziałem na dwie kategorie wiekowe:                     klasy II-IV i V-VII.
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy – nagrody książkowe ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską oraz cząstkową ocenę celującą z języka polskiego.
8. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona.

**********************************************

26.10.2017r. 

INSCENIZACJA BAŚNI „KOT W BUTACH”

Dnia 26.10.2017r. uczniowie klasy IVA pod opieką pani Agnieszki Lewandowskiej zaprezentowali inscenizację baśni pt. „Kot w butach”.
W baśniowe role wcielili się: narrator – Gabriela Żbikowska, kot w butach – Patrycja Golon, młynarz – Mateusz Żbikowski, synowie młynarza – Wiktoria Wnuk, Jakub Kiliański i Oskar Żbikowski, król – Dominik Nadwodny, królewna – Olga Krzyżewska, czarnoksiężnik – Marcin Karpiński.
Na przedstawienie zaproszono dzieci wraz z nauczycielami oraz panią dyrektor – Annę Nowak. Najpierw na widowni zasiadły przedszkolaki, a następnie historię kota w butach przypomnieli sobie uczniowie klas I-IV.
  

Zaproszeni widzowie nagrodzili młodych aktorów gromkimi brawami. Byli pod wrażeniem scenicznych umiejętności swoich koleżanek i kolegów oraz skromnej, a zarazem wymownej baśniowej scenerii.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz